Aktuality

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

1.

CT Sportcarp

Kapitán CT: Ondřej Jech,  Člen teamu: Martin Douděra

2.

CT Katali

Kapitán CT: Šafránek Martin,  Člen teamu: Marcel Mráz

3.

CT Energofish

Kapitán CT : Jaromír Pulda,  Člen teamu: Zdeněk Fiala

4.

Trám carp team

Kapitán CT: Martin Hýsek,  Člen teamu: Vasyl Knyshuk

5.

Tým Od Rákosí Kapitán CT: Bedrich Novotny, Člen teamu: Marek Tůma

6.

CT Martina -TRAPER

Kapitán CT: Petr Šlechta, Člen teamu: : Pavel Moucha, Pomocník : Kateřina Gajdošová

7.

CT Posejdoni

Kapitán CT: Milan Bezděčný, Člen teamu: Jaroslav Hájek, Pomocník : Jiří Šnábl,

8.

CT Důchodci

Kapitán: Jiří Horníček, Člen teamu: František Vosádko, Pomocník : Václav Fiška

9

CT Kovanice

Kapitán CT: Král Jaroslav, Člen teamu: Souček Petr , Pomocník :Král Jaroslav 

10.

Carp team Tatce

Kapitán CT: Vlastimil Váňa, Člen týmu: Tomáš Festa, Pomocník: Milan Turecký,

11.

Big Fish team

Kapitán CT: Ondřej Dušek, Člen teamu: Pavel Rychlík

12.

Kapr team Jizerky

Kapitán CT : Pařízek Luděk,  Člen teamu: Pelikán Lubomír, Pomocník : Pelikán Lubomír

13.

CTVL

Kapitán CT: Martin Klimpt,  Člen teamu: Jiří Jelínek,  Pomocník: Marek Mráz

14.

CT Chytil

Kapitán CT: Petr Pšenička,  Člen teamu: Josef Fendrych, Pomocník: Kristýna Tomášková

15.

Tandem Baits CZ

Kapitán CT: Ondřej Seibert, Člen týmu Tomáš Máčalík, Pomocník : David Hrbek

16.

INCOGNITO

Kapitán CT: Jan Půhoný,  Člen teamu: Jan Mácha, Pomocník : Josef Stříbrský

17.

J.Fishing

Kapitán CT: Václav Struna,  Člen týmu : Jiří Hůlek, Pomocník : Lukáš Vích,

18.

JD FISHING

Kapitán CT Tomáš Vaněk, Člen teamu: Josef Dítě

19.

 

 

20.

Top Rybařina

Kapitán CT Rudolf Kedron, Člen teamu : Vita Vávra

 
 
 
 
 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Výroční členská schůze schvaluje:

 1. Program jednání VČS
 2. Složení návrhové, volební a mandátové komise 
 3. Zprávu předsedy o činnosti MO včetně účetní uzávěrky, informace o hospodaření a rozpočtu MO
 4. Složení členů a náhradníků výboru MO
 5. Složení členů dozorčí komise
 6. Delegáta na konferenci ÚS ČRS
 7. Způsob hospodaření MO pro r. 2018 – samostatný rybolov
 8. Brigádní povinnost na člena odpracovat 10 brigádních hodin. Při nesplnění povinnosti zaplatí člen 100,- Kč za každou neodpracovanou hodinu. Platí pro r. 2018
 9. Podkladem pro osvobození od brigád ze zdravotních důvodů je doklad od posudkového lékaře
 10. Člen odcházející z organizace při nesplnění brigádní povinnosti uhradí neodpracovanou část této povinnosti v MO, od které odchází (tento bod vyplývá ze stanov ČRS)
 11. Od roku 2019 hájení revíru 411162 od 1.3. do 15.4

 

 

 

 

Výroční členská schůze bere na vědomí

 

 1. Zprávu předsedy MO za r. 2017
 2. Zprávu jednatele MO
 3. Zprávu hospodáře MO
 4. Zprávu dozorčí komise MO
 5. Zprávu o zastoupení družstva MO v extralize v přívlači v roce 2017,
 6. Zprávu o podzimním Kapr maratonu 2017, kterou přednesl ředitel závodu p. Šlejtr
 7. Zprávu jednatele MO p. Marka o stavu vod
 8. Slevy na povolenky se týkají pouze držitelů platných průkazů ZTP a osob nad 70 let. Na částečné invalidní důchody se žádná sleva nevztahuje.
 9. Informaci o školení nových členů MO, které proběhlo 10.3.2018 na chatě u jezera

 

 

Výroční členská schůze ukládá výboru MO

 

 

 1. Organizačně zajistit školení nových členů MO, o proběhlém školení podat zprávu na následující VČS
 2. Do 2 měsíců od konání VČS projednat diskuzní příspěvky členů MO ve výboru MO ČRS 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Přítomni:

David Šandor, Václav Fiška, Petr Šlechta, Václav Dudek, Tomáš Knespl, Roman Jiřičný, Josef Jech

 

Program jednání:

 1. Volba funkcionářů výboru
 2. Zmocnění k zastupování MO

 

Ad. 1) V rámci navrženého programu byl vznesen návrh na hlasování o rozdělení funkcí výboru MO takto:

Předseda – David Šandor

Místopředseda – Josef Jech

Hospodář – Václav Fiška

Zástupce hospodáře – Roman Jiřičný

Jednatel – Petr Šlechta 

Pokladník – Tomáš Knespl

Člen výboru – Václav Dudek

 

Hlasování 7/0 – funkce ve výboru MO byly obsazeny dle výše uvedeného návrhu, oprávněni k zastupování spolku navenek jsou předseda a jednatel spolku. 

 

Ad. 2) Na návrh předsedy bylo hlasováno o zmocnění k zastoupení MO u bankovních ústavů.

 

Předseda -. D.  Šandor

Hospodář – V. Fiška

Pokladník -  T. Knespl

Účetní – R. Znamínková

 

Hlasování 7/0 – zmocnění k zastupování MO včetně podpisových práv k účtům MO u bankovních ústavů jsou zmocněni výše uvedení dle návrhu.

 

 

Jednání ukončeno ve 13.45 hod. 

 

 

 

Zapsal: Petr Šlechta, jednatel

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Dobrý den  

 

Začíná nám druhý týden po  Výroční členské schůzi, na které byl zvolen nový výbor naší  organizace. Tímto Vám chci v první řadě poděkovat za Vaší účast na Výroční členské schůzi, která byla  oproti minulým rokům podstatně větší, což nás velmi potěšilo. 

Nový výbor MO Poděbrady bude pro Vás   bude  pracovat  ve složení : předseda  - David Šandor, jednatel   - Mgr. Bc. Petr Šlechta, hospodář  - Václav Fiška, zástupce  předsedy  -  Josef Jech,   zástupce hospodáře - Roman Jiřičný a pokladník – Tomáš Knespl.      

 

Pro ty co mě znají, nemá cenu cokoliv o sobě psát, ale pro Vás co mě samotného neznáte,   se alespoň ve zkratce představím. Jak víte jmenuji se David Šandor a pocházím z obce Sokoleč.  Dlouhodobě  jsem zaměstnancem  Policie České republiky.  Rybářem jsem se stal  v roce 1986,  kdy jsem  složil zkoušky u pana Zemana v Sokolči a stal jsem se členem MO Poděbrady.  Na krátkou chvíli jsem byl donucen  s rybařinou skončit kvůli studiím  a zpět k Petrově cechu,  jsem se  dostal v roce 2006  Od roku 2013 jsem členem rybářské stráže a  poslední čtyři roky  jsem byl členem výboru MO.  Nicméně já sám za sebe se držím následujícího pravidla:  „Co sníš, v životě už nechytíš“ , ne nebojte se určitě z mých úst neuslyšíte, že si berete ryby a jste špatní, právo ponechat si ulovenou rybu, patří k našemu ušlechtilému koníčku, a co by se stalo kdybychom jen ryby vysazovali a nebrali si je ? …… ať se jedná o samotné potěšení z lovu,  tak ryby nám přeci přinášení neskýtané množství vitamínů. 

Svým zvolením do čela MO Poděbrady a zvolením výboru tak jak byl přednesen na Výroční členské schůzi,  jsem byl potěšen, ale zároveň si uvědomuji  a uvědomujeme si  své povinnosti a odpovědnost  vůči Vám rybářům a i vůči celé organizaci.  Pevně věřím, že ve výboru  tak jak byl zvolen, dokážeme  najít shodu, která bude ku prospěchu celé naší organizaci. Nicméně mám do budoucna v plánu několik změn,  kterých by jsem chtěl dosáhnou a tím zlepšit chod celé organizace. Vás rybářů se tyto změny, pokud  budou  schváleny výborem MO částečně dotknou, ale nebojte se nebude to nic, co by Vás omezovalo nebo Vám uškodilo. Rád by jsem začal  označením našich vod, které v současné době probíhá a vytvořil pod revíry, kdy od tohoto si slibuji kvalitnější zarybňování jednotlivých jezer. Jako další změnu navrhnu zavedení elektronické vydávání povolenek přes číselné kódy a tím zkrátil Vaší čekací dobu na  odbavení  a našemu hospodáři zjednodušil vypisování a evidenci povolenek. Dále by jsem chtěl navázat bližší vztah z SÚS, odkud máme velkou podporu předsedy  Dušana Hybnera.  Změn mám ještě mnoho, ale nebudu se o nich v současné době rozepisovat, protože chci aby tyto změny byly důkladně zpracovány připraveny a byly pouze k prospěchu - nikoliv ke škodě.  Jedná se o  věci,  které se musí náležitě  zvážit musí vycházet z Vašich požadavku a potřeb a  musí být výborem MO projednány a schváleny. 

Každopádně  pro nás je v současné době prvořadá jarní akce  - oslavy 100 let od založení  naší MO,  která proběhne dne  12.5.2018 od 08:00 hod na rybářské chatě a v jejím okolí, kam jste srdečně zváni.  

Zároveň  by jsem Vás chtěl požádat o trochu  schovívavosti a pochopení, pokud nebude  ze začátku vše tak jak si představujete, i my jsme  jen lidé,  kteří pro Vás chtějí pracovat a to i na úkor svých rodin a svého volného času.  S vedením  naší MO se musíme sehrát, tak aby za námi byly v budoucnu vidět rozumné výsledky.

Za poslední týden se na mě samotného obrátilo několik rybářů  ohledně  různých  problémů, informací a žádostí, které budu určitě řešit a projednávat.  Každý kdo se z Vás na mě obrátí s žádostí o  radu ,  pomoc nebo s nějakým návrhem, bude z mé strany vyrozuměn o provedených opatřeních nebo o projednání.

Kontakty na které se mužete na mě obrátit jsou : tel. 605291202, email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a nebo facebook  : ČRS MO Poděbrady

Dále by jsem chtěl za nás všechny poděkovat Petru Linhartovi, který dlouhodobě pracoval jako předseda MO, Josefu Ondrovi -  místopředseda, Ing. Stanislavu Markovi – jednatel MO a Karlu Dobrému – pokladník MO,  za jejich přístup a ochotu  pracovat pro MO a nás nové zavést do nových příběhů Vás všech. 

Zítra nám začíná sezóna 2018, za výbor MO Poděbrady vám přeji mnoho krásných chvil strávených u vody spojených s krásnými úlovky a samozřejmě i pevné zdraví a spokojenost v osobním i pracovním životě.

 

David Šandor

 

 

Petrův zdar

 

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Vážení kolegové, rybáři. 

 

Vzhledem k tomu, že se nam blíži zahájení rybářské sezóny 2018 a tento den, tedy 1.4.2018 vycházi na neděli, výbor na schůzi jednohlasně odsouhlasil otevření našich revíru od dne 30.3.2018. 

 

Ovšem je tu jeden malý detail, který je potřeba zmínit. Jak jistě všichni víte od dubna 2018 vstupuje do platnosti změna doby lovu. Bohuzel, tato změna se nedá aplikovat na mesic březen, kdy plati předchozi doby lovu, tedy od 05:00 do 21:00 hod. 

 

 

Za MO vam přejeme mnoho hezkých chvil stravených u našich revírů.

Kontakty

Adresa:
ČRS MO Poděbrady - občanské sdružení
Pražská 50
290 01 Poděbrady

Kontaktní osoby:
Roman Jiřičný - tel.: 737 727 254
Václav Dudek - tel.: 607 741 595
David Šandor - tel.: 605 291 202
Mgr. Bc Petr Šlechta - tel.: 605 225 112