o MO Poděbrady

MO Poděbrady se nestará jen o své revíry a chov ryb, ale také vychovává své nástupce v rybářských kroužcích. Pořádáme rybářské závody pro dospělé a mládež (Kapr maraton, Pohár Krále Jiřího, Poděbradský kapr a další závody v přívlači). Každý rok pořádáme tradiční rybářský ples s bohatou tombolou. Nesmíme rovněž zapomenout na naše závodníky, kteří MO Poděbrady reprezentují v rybářských soutěžích. V současnosti naše organizace obhospodařuje 220 ha vodních ploch. Jejich součástí je i 13 km řeky Labe. Členskou základnu tvoří 860 členů.

Současnost MO

V současnosti naše organizace obhospodařuje 220 ha vodních ploch. Jejich součástí je i 13 km řeky Labe. Některé vodní plochy máme v nájmu, o jiné usilujeme. Do budoucna usilujeme o zajištění některých další lokalit formou dlouhodobých nájmů nebo přímo zakoupením. I přes maximální snahu o co nejnižší ceny povolenek se do budoucna nevyhneme jejich zdražení. Pořádáme různé akce, z jejichž výtěžku se snažíme o další zarybňování našich vod. Stav členské základny je 860 členů. Od počátku roku 2008 přejde naše MO na organizační formu občanské sdružení. Pokud by nás v budoucnu okolnosti nutily zakoupit například Jezero I, jehož cena by byla v řádu milionů, museli bychom přejít na jinou organizační formu. Naší snahou je další zatraktivnění námi obhospodařovaných revírů, a to nejen nadstandardní obsádkou, ale také nadstandardními zákonnými podmínkami lovu. Bohužel, v této oblasti zatím narážíme na zamítavá stanoviska státních úředníků.

HISTORIE RYBAŘSKÉHO SPOLKU V PODĚBRADECH

Rybářský spolek, předchůdce naší místní organizace, byl založen v únoru roku 1918, tedy ještě za Rakouska-Uherska. Prvním předsedou byl Jindřich Ronz a jednatelem Robert H.Stoupa. Jediným dochovaným dokumentem z té doby je rybářský řád. V tomto řádu se můžeme dočíst například o zákonné délce (od oka k ocasní ploutvi) a dobách hájení. V tehdejším řádu ještě nebyla uvedena žádná zmínka o kaprovi. Ten se zde v té době prakticky nevyskytoval. Byly zde však loveny druhy jako losos obecný, pstruh mořský, siven, mník, štika (míra 25 cm), bolen (15 cm), candát, lipan, parma, lín, úhoř, mřenka (8 cm) a další. V té době se rybařilo prakticky všemi způsoby: na čeřeny, šňůry, do proutěných i drátěných vrší, do měchů a samozřejmě i na udici. Labe bylo tehdy absolutně čisté. Jeho neregulované břehy skýtaly úkryt všem druhům ryb. Většina z tehdy zde žijících druhů je v našem úseku Labe známa už jen z pověstí. V roce 1931 byl založen řádný rybářský spolek. Předsedou byl zvolen pan Bureš, správce hydroelektrárny. Tehdejší stav členské základny byl asi 40 členů. Hospodaření (zarybňování) bylo závislé především na povodních Labe, po kterých zůstávalo ve všech tůních a úžlabinách spousta cenných ryb. Počátkem šedesátých let 20.století se začalo s hloubením jezera Kluk. Po počátečních sporech s firmou Severokámen byl povolen rybolov na tehdy 10 hektarovém jezeru. V roce 1971 byl naší MO přidělen areál v prostoru koupaliště, kde byla brigádně postavena naše první chata a provedeno oplocení pozemku. Chata však nešťastnou náhodou v roce 1974 vyhořela, ale ještě v témže roce byla opravena. Později byl v areálu postaven sklad s garáží, upravena komora a dobudována soustava třecích rybníčků, ve kterých byl vytírán kapr a odchováván plůdek. V roce 1971 bylo v naší MO 420 členů a 50 žáků, bylo uloveno 10356 kusů ryb o hmotnosti 8498 kg. V roce 1986 bylo organizováno již 550 členů a 174 žáků, ulovilo se 13416 kusů ryb o hmotnosti 14363 kg.

Zdroj: Almanach MO vydaný k 70. výročí založení rybářského spolku

Členové výboru a dozorčí komise

Členové výboru, dozorčí komise a náhradníci do výboru byli zvoleni na výroční členské schůzi MO ČRS Poděbrady 2018. Funkce předsedy MO a jednotlivých členů výboru byly ustanoveny na výborové schůzi 17.3.2018. K další změně došlo 4.5. 2018, kdy ze zdravotních důvodů musel odstoupit z funkce hospodáře Václav Fiška a na jeho pozici se přesunul Roman Jiřičný.

Složení výboru MO ČRS Poděbrady (volební období 2018 - 2022):
David Šandor (předseda), Josef Jech (místopředseda), Roman Jiřičný (hospodář), Václav Dudek (zástupce hospodáře), Tomáš Knespl (pokladník), Aleš Mráz (člen výboru), Petr Šlechta (jednatel)

Dozorčí komise (volební období 2018 - 2022):
David Ečer (předseda), Ing František Šťastny (člen), Milan Bezdečny (člen), Braunstein Jiři (člen), Milan Kunc (člen)

Kontaktní osoby:

Roman Jiřičný(hospodář) - tel.: 737 727 254 | Václav Dudek(zástupce hospodáře) - tel.: 607 741 595 | David Šandor(předseda) - tel.: 605 291 202 | Mgr. Bc Petr Šlechta(jednatel) - tel.: 605 225 112

Kontakty

Adresa:
ČRS MO Poděbrady - občanské sdružení
Pražská 50
290 01 Poděbrady

Kontaktní osoby:
Roman Jiřičný - tel.: 737 727 254
Václav Dudek - tel.: 607 741 595
David Šandor - tel.: 605 291 202
Mgr. Bc Petr Šlechta - tel.: 605 225 112