Kapr maraton MO Poděbrady 2018

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Kapr maraton MO Poděbrady 2018

1. Závod v lovu ryb odhozem pro 20 dvou až tří členných teamů
2. První místo je rezervováno pro vítěze předchozího závodu z roku 2017,další místa jsou rezervovány pro pořadatele závodu MO Poděbrady,16 míst bude přiděleno dle zaslaných přihlášek podle pořadí jejich doručení.

4. Přihláška na závod bude zaslána mailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

přihlášce bude uvedeno:

a) Název teamu
b) Jméno , příjmení, rok narození, bydliště a kontakt 
email a telefon na

kapitána teamu
c) Jméno , příjmení, rok narození, bydliště člena teamu
d) Jméno , příjmení, rok narození, bydliště pomocníka teamu

Přihlášky bude možno zasílat do 30.6.2018 , kdy potvrzením o přijetí přihlášky bude zaslán zpětný email a odesílatel bude vyzván k uhradě startovného .

5. V případě obdržení většího množství přihlášek, než je možný počet závodících teamů, bude dle přihlášení 10 teamů vedeno v náhradnících apřípadě odstoupení některého registrovaných teamů do závodu budounáhradníci vyrozuměni dle pořadí zaslané přihlášky. Startovní listina bude zveřejněna dna 30.6.2018 včetně náhradníků.

Platba startovného :

převodem na účet: 0501530309/0800 (v poznámce pro příjemce budeuveden název tymu jméno kapitána)

Startovné je vratné v plné výši do dvou měsíců přezačátkem závodu, tedy do 31.7.2018, od 1.8.2018 do 1.9.2018 je zaplacené startovné vratné pouze v polovině jeho výše, kdy polovina startovného propadá ve prospěch pořadatele, pro uhrazení nutných výdajů s organizací závodu. Startovnédobě od 1.9.2018 není vratné. V případě, že době od 1.9.2018 odstoupí

přihlášený team ze závažných zdravotních, rodinných, osobních a pod.důvodů, bude vratná pouze polovina startovného, kdy polovinastartovného propadá ve prospěch pořadatele, pro uhrazení nutných výdajů s organizací závodu.

Propozice závodu

Lov: nonstop 24 hod
Termín konání: 26.9.2018 do 30.9.2018Místo konání: Poděbrady Jezero I. (65ha)

Startovné: 7.000,- Kč za 2 členný team + 1 pomocník (bez nároku na pohár a povolenku)

Počet týmů: 20

Časový rozvrh závodu:

Dne 26.9.2018 v době od 08:30 hod sraz účastníků v prostoru koupalištějezera vPoděbradech (stánek vpravo u „Johnyho“) 50°8'15.776"N, 15°7'7.670"E registrace teamu, seznámení s pravidly závodu a losování. .

10:30 – 12:00 hod. - přejezd na vylosovaná místa a jejich příprava, výběr lovného místa na vodě.

Dne 26.9.2018 v 12:00 hod. - Zahájení závodu

Dne 30.9.2018 v 9:00 hod. - Ukončení závodu 11:00 hod. - Vyhlášení výsledků

Losování míst:

Jezero 1, bude rozděleno do lovných sektorů a 20-ti lovných míst.Losovat se bude dne 26.9.2018 v době od 08:30 do 10:30 hodin a todvoukolově, nejprve se losuje pořadí losování a následně lovné místo. Po vylosování lovného místa se závodící mohou přemístit na místo, kde sipřipraví zázemí místo k lovu. (označení lovného místa pouze tyčovou bójkou, max. 2 na team). Loď nebo člun je povolen. Dne 26.9.2018 do 13:00 hod, je zakrmování povoleno z lodě i ze břehu.

page2image3742400page2image3739280page2image3741360

Výkon rybářského práva pov. vybavení:

page3image1687264

Loví se na 4 pruty/team, na položenou vlasovou metodou. Každý prut smí být opatřen pouze jedním návazcem s jednoháčkem s protihroten nebo bez protihrotu. Při lovu na položenou musí být použito únikové montáže, tzn. když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček, nikoliv zátěž. Za šokový návazec nesmí být použito pletené ani jiné šňůry (pouzemonofil, fluorokarbon v délce min. 5 metrů olověnka. Pletená šňůra smí být použita na navijáku jako kmenovka. Za nástrahu smí být použito pouze boilie, pelety nebo tygří ořech (včetně všech jejich umělých napodobenin pro nadlehčení nástrahy) a obalovačka. Za návnadu nesmí být použito zrn obilovin, hrách, cizrna, boby, fazole a kukuřice nebo jejich umělénapodobeniny. Řepka, lněné a konopné semínko je jako návnada povolena. Zakazuje se používat spirál, krmítek apod. nevhodných „masařských“ systémů. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou návnadu, nástrahu i montáž. Při zjištění porušení těchto pravidel bude celý team diskvalifikován bez náhrady. Loví se pouze ve vyznačeném sektoru nabřehu jezerakolmo před lovným místem na břehu.

Zavážení návnady lodí je po zahájení závodu povoleno denně pouze v časeod 08.00 hodin do 08.30 hodin a od 19.00 hodin do 19.30 hodin a to tak, abynedošlo k omezování loviště vedlejšího teamu. V ostatní době je povoleno vnadit pouze ze břehu a to kobrou, prakem a spombou !!!

Dopravovat nástrahu a návnadu (PVA) klovnému místu prutem je povoleno pouze ze břehu odhozem .

Použití lodě mimo výše uvedenou časovou dotaci je povoleno výjimečně,pouze v případě zaseknutí ryby, kterou nelze zdolat ze břehu běžným způsobem, nebo k vyproštění ryby montáže z vázek.

Lov ryb probíhá non-stop za podmínek stanovených propozicemi závoduRybářským řádem pro dané jezeroloví se stylem chyť a pusť. Každý team je povinen mít odháčkovací komerčně vyráběnou podložku pod ryby velikosti alespoň 50x100cm a podběrák srameny min. 80 cm. Unastražených prutů musí být přítomen minimálně jeden člen teamu,případě nepřítomnosti obou musí být všechny udice z vody vytaženy. Každý team může mít jednoho předem nahlášeného pomocníka, který se může podílet na zavážení návnady, nahazování nástrahy a podebírání úlovku. Zasekávat a zdolávat rybu může pomocník pouze vpřípadě nepřítomnosti některého z členů teamu.

Lovné místo na břehu, musí byt v noci osvětleno bílým neoslňujícím světlem.

 • -  Každý team má svoji váhu, metr a vážící tašku (případně i stojan) pro orientační měření a vážení ryb.

 • -  Pohyb na lodi po jezeru je na vlastní nebezpečí, doporučujeme používat záchrannou vestu.

 • -  Loď může byt poháněna vesly nebo elektromotorem.

 • -  Osoba na člunu musí byt v době od setmění do rozednění osvětlena

  čelovou lampou.

 • -  Bójky musí byt po skončení závodu odstraněny vodní plochy.

 • -  Závodníci jsou povinni během konání závodů a po jeho ukončení

  dbát čistoty a pořádku na svém lovném místě a jeho okolí.

  Bodování ulovených ryb :

  Bodován vážen, bude pouze kapr a amur od 5 kilogramů váhy (včetně), kdy bude rozhodovat celkový součet váhy 5-ti nejtěžších ulovených ryb sčítaný v kilogramech + dvě desetinná místa. Regulérní vážení uloveného kapra nebo amuraprovádí pouze rozhodčí, který bodovanou rybu zapíše do sumáře úlovků teamu a vlastnoručně podepíše. Rozhodčí se na místo přivolá mobilním telefonem (čísla budou předána při losování). V případě delší nepřítomnosti rozhodčího se ulovená ryba na přechodnou dobu výjimečně zasakuje do EKO saků – ne do síťových vezerů. Do celkového hodnocení a umístění se započítává součet bodů ulovených 5-ti nejtěžších ryb za team a zároveň nejtěžší kapr ulovený jednotlivcem a dále vítěz sektoru, který bude určen dle celkové váhy ulovených, bodovaných ryb. Vpřípadě shodného celkového součtu sečtených vah ulovených ryb, rozhoduje váha první ulovené bodované ryby, po té druhé případně další ulovené bodované ryby.

  Přestupky

  Nešetrná manipulace s rybou, přemísťování bójek ostatních závodníkůnevhodné verbální, nebo fyzické obtěžování organizátorůnebo ostatních lovících, neuposlechnutí pokynů pořadatele -rozhodčího. Jakýkoliv náznak, který bude v rozporu s fair play budepotrestán okamžitou diskvalifikací bez náhrady !

  Tresty

  Napomenutí, odebrání bodů, diskvalifikace soutěžního tymu

page4image3700384page4image3697056page4image3682080

Vznesení protestu:

page5image3695392

V případě podezření z porušení pravidel závodů je právem každého účastníka vznést bezodkladně k hlavnímu pořadateli závodů protest. Pro protest je obligatorně stanovena písemná forma a podací poplatek 1.000,-Kč. V případě uznání protestu se poplatek vrací, v případě neuznání propadá ve prospěch pořadatele.

Ceny pro vítěze:

případě plného obsazení závodu .

1.místo: hotovost poháry + věcná cena – sponzor, pamětní
medaile MO Poděbrady, 2 x dvou týdenní hostovací povolenka k lovu 
narevírech MO Poděbrady

2.místo: hotovost, poháry + věcná cena – sponzor, pamětní
medaile MO Poděbrady, 2 x týdenní hostovací povolenka k lovu 
narevírech MO Poděbrady

3.místo: hotovostpoháry + věcná cena – sponzor, pamětnímedaile MO Poděbrady, 2x dvoudenní hostovací povolenka k lovu

Vítěz sektoru

poháry + věcná cena – sponzor, pamětní medaile MO Poděbrady poháry + věcná cena – sponzor, pamětní medaile MO Poděbrady

Nejtěžší ryba závodu: hotovost + pohár + věcná cena – sponzor, pamětní medaile MO Poděbrady, 1 x týdenní hostovací povolenka k lovu narevírech MO Poděbrady

Pro účastníky závodu – pamětní list a případně další hodnotné cenyzávislosti na štědrosti oslovených sponzorů.

Kontakty

Adresa:
ČRS MO Poděbrady - občanské sdružení
Pražská 50
290 01 Poděbrady

Kontaktní osoby:
Roman Jiřičný - tel.: 737 727 254
Václav Dudek - tel.: 607 741 595
David Šandor - tel.: 605 291 202
Mgr. Bc Petr Šlechta - tel.: 605 225 112